EDU

Pregledajte ili preuzmite brošure, bojanke i ostali edukativni sadržaj

HâloRV – info brošura

Pokrenut je projekt s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom. Pogledajte našu interaktivnu brošuru i educirajte se o gospodarenju otpadom.

Edukativni plakati

Upoznajte se s pravilnim načinima zbrinjavanja otpada kroz kratke poruke!

HâloRV – dječja brošura

Pripremili smo posebnu edukativnu brošuru koja na djeci razumljiv način objašnjava važnost gospodarenja otpadom.

HâloRV – bojanka

Projekt podizanja svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom misli i na naše najmlađe sugrađane. Pogledajte i preuzmite bojanku!

Projekt “Otpad odvoji pa održivo gospodari” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr