Projekt

Naziv projekta:

„Otpad odvoji pa održivo gospodari“

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

KK.06.3.1.07.0001

Korisnik bespovratnih sredstava:

Grad Rovinj-Rovigno

Razdoblje provedbe projekta:

od 13.4.2018 do 13.12.2019

Vrijednost projekta:

517.899,90 kn

Udio sufinanciranja iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija - OPKK (Kohezijski fond 2014.-2020.), putem Ministarstva  zaštite okoliša i energetike (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost):

440.214,90 kn (84,99%)

Cilj projekta:

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 7 obveznih i 11 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom za socio-ekonomski održivi napredak svog okruženja.

Opis projekta:

Projekt se provodi na području grada Rovinja i tri udružene općine: Bale, Kanfanar i Žminj. Provedba odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijet će ispunjenju općeg cilja projekta, tj. podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom kroz edukaciju o sljedećim temama: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, što će rezultirati poželjnim postupanjem građana s otpadom i u konačnici dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta.

Kroz 20 mjeseci koliko će projekt trajati, aktivnosti će se usmjeriti svim građanima, a dio će ih biti pristupom i sadržajem prilagođen manjim grupama unutar ciljne skupine, kao što su djeca, mladi, edukatori, poslovna javnost i turisti.

Ciljna skupina projekta:

Ciljnu skupinu projekta čini ukupno stanovništvo sa područja grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj, odnosno 20.447 osoba koje čine 9,82% stanovništva Istarske županije i 0,48% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Projekt “Otpad odvoji pa održivo gospodari” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr